phần mềm advanced cab repair

Phần mềm advanced cab repair là phần mềm giúp người dùng quét các tài liệu bên trong thư mục nhằm phát hiện các file Cab bị lỗi. Đây là công cụ giúp người dùng không bỏ sót bất kỳ tập tin nào trong quá trình sửa chữa các file CAB bị lỗi.

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm advanced cab repair để sửa chữa một loạt những tập tin CAB hỏng cùng một lúc một cách nhanh chóng, hiệu quả, cũng như không xảy ra bất kỳ lỗi nào ngoài ý muốn. Đây là tính năng mạnh mẽ của chương trình, giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức khi phải ngồi mò và sửa chữa lỗi quá nhiều từ đống tập tin CAB.

Phần mềm Advanced CAB Repair
Phần mềm Advanced CAB Repair

Phần mềm Advanced CAB Repair còn có ưu điểm khác là khả năng sửa chữa các file CAB lỗi trên Medias hỏng như đĩa mềm, đĩa Zip, CD ROM,… Từ đó, bạn có thể mở rộng danh sách các đối tượng sửa chữa lỗi khi cần thiết nhờ vào tính năng hữu ích này của chương trình.

Những tính năng chính quan trọng của phần mềm advanced cab repair

–    Khả năng quét toàn bộ thư mục được lựa chọn để phát hiện file CAB lỗi.
–    Tính năng sửa chữa hàng loạt tệp tin lỗi cùng lúc.
–    Hỗ trợ sửa chữa file CAB lỗi trên Medias hỏng như đĩa mềm, đĩa Zip, CD ROM,…
–    Tốc độ làm việc cao và không xảy ra lỗi hay sự cố.